Gå til forsiden

18 - 21. juni 2012

Den 32. Nordiske Etnolog- og Folkloristkonferansen
Scandic Bergen City
Bryggen i BergenCALL FOR PAPERS


Følgende paneler er godkjent av konferansekomiteen, og du er herved invitert til å melde foredrag.
Frist for innsending av abstract er 10. januar 2012.
Abstract sendes til panellederne med kopi til panel@bergen2012.no.
Paneler med tilhørende godkjente abstracts gjøres kjent på konferansens hjemmeside innen 15. februar 2012.


01_Heimo & Latvala: History Culture and Selected Pasts
02_Blaakilde: Aldringens kulturelle dynamikker
03_Ekström: Vad är maritim etnologi ?
04_Fortier & Touraille: Gendering body and sexuality: the making of unequal desires
05_Ågotnes & Heiret: Kulturelle forskjeller og sosial ulikhet
06_Jönsson: Skratt och humor. En session om et allvarligt ämne
07_Klinkmann: Identitet, etnicitet, minoritet...?
Om intersektionalitet och hanteringsstrategier i debatter och kulturmöten
08_KPFF: Kvinnor gör rum
09_Lappi & Ruotsala: Shaping places through cultural encounters
10_Lindelöf: Sports, women and the cultural dynamics of difference
11_Marander: Traditionernas återkomst - the reinvention of traditions
12_Graden: Embodying the North
13_Nilsson & Hansson: Medical transgressions: changing boundaries in health care and biomedicine
14_Zackariasson: Permeable boundaries? 
Categories, conflicts and belonging in young people's everyday life
15_Palmgren et al: Rum för kroppen
16_Petterson et al: Mobility of Expertize Knowledge. Transfer, transgression and transitions
17_Olsson: Practices of contestation: producing Cultural Knowledge "from below"
18_Vallström  "Plocka russinen ur kakkan eller missa jesusbarnet i krubban?"
Om etnologers användning av historiskt materialViktige datoer:  

•     Invitasjon til panelforslag (call for panel) åpner......... 25. oktober 2010
•     Panelforslag sendes konferansekomiteen innen........ 1. juni 2011
•     Paneler settes opp av konferansekomiteen innen...... 23. juni 2011
•     Invitasjon til å melde foredrag (call for paper) åpner.. 23. juni 2011
•     Sammendrag (abstract) sendes panelledere innen .... 10. januar 2012

Paneler med tilhørende sammendrag (abstracts) gjøres kjent på konferansens hjemmeside innen 15. februar 2012.Invitasjon til panelforslag (Call for panel)

Med dette inviterer vi gode kolleger til å komme med forslag til paneler.
Konferansekomiteen vil gjennomgå innkomne panelforslag og gjøre et utvalg.

Invitasjon til å melde foredrag (call for paper) vil åpnes straks etter at utvalg av paneler er blitt gjort kjent på konferansens hjemmeside. Sammendrag (abstract) sendes til ledere av det panel som en ønsker å delta i.
Panellederen er ansvarlig for å plukke ut innlegg og å organisere panelet.
Panelledere sender panelets program til konferansekomiteen, som gjennomgår sammensetningen av paneler og som har muligheten til å flytte bidrag mellom paneler.

Konferanseprogrammet vil foregå over fire dager.
Det starter mandag ettermiddag med inviterte åpningsforelesninger, fortsetter tirsdag, onsdag og torsdag formiddag med panelsesjoner, før inviterte foredrag avslutter konferansen.

Panel sendes til panel@bergen2012.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt